Abruzzes

         

Manfredonia : Eglise Sainte-Marie
(S. Maria di Siponto)